9050.jpg

T+HUIS Oud Woensel

Het T+HUIS is werkzaam in de wijken Oud Woensel en Kruidenbuurt, beiden actiegebieden van de gemeente Eindhoven. De wijk Oud Woensel wordt gekenmerkt door diversiteit. De wijk huisvest een groot aantal verschillende nationaliteiten en generaties. De wijk bevindt zich in een proces van herstructurering, een proces van vernieuwing en verandering. Dit betekent dat ook de gemeenschap en de sociale samenhang verandert. T+HUIS blijft een vast en vertrouwd gezicht voor alle buurtbewoners. Samen met alle netwerkpartners werkt het T+HUIS aan een goed en veilig opgroeiklimaat in de buurt.

T+HUIS kruidenbuurt

Het T+HUIS heeft een tweede locatie in de Kruidenbuurt, stadsdeel Stratum. Momenteel is deze wijk een actiegebied van de Gemeente Eindhoven, maar door positieve resultaten wordt dit in de toekomst wellicht herzien. De Kruidenbuurt wordt gekenmerkt door een zeer diverse groep bewoners, een deel oorspronkelijke Kruidenbuurtenaren en deel nieuwe bewoners. Dit zorgt voor verschillende wensen en behoeften van bewoners waar professionals en buurtvrijwilligers op in proberen te spelen. T+HUIS gebruikt haar design aanpak om wensen en behoeften in beeld te krijgen en hier vervolgens passende diensten op te ontwerpen.

 
 
 
9044.jpg

T+lab helmond

T+LAB staat voor TALENTEN+LABORATORIUM. Een concept dat de talenten in de wijk zichtbaar maakt en ontwikkelt. De innovatieve aanpak zet kinderen, stagiaires en vrijwilligers in hun kracht. De diverse TALENTEN+LABs focussen zich op kunst, theater, muziek, natuur, techniek, sport en koken. Kenmerkend voor T+LAB is de intensieve samenwerking tussen de betrokken organisaties. Samen hebben we meer kennis, een breder netwerk en een groter bereik. Cultuur, onderwijs, creativiteit en vakmanschap uit de wijk spelen hierbij een belangrijke rol. T+LAB is een samenwerking tussen LEVgroep en T+HUIS.

T+Reizen

T+REIZEN neemt kinderen, stagiaires en professionals mee op een unieke reis. Tijdens deze reis leren de deelnemers van elkaar, en elkaars wereld. In co-creatie werken we aan een uitdaging, een vraagstuk waar het bedrijf graag meer inzicht in krijgt. Een T+REIZEN designer neemt kinderen, stagiaires en professionals mee in een creatief proces gericht op sociale innovatie. Vanuit deze multidisciplinaire aanpak komen we tot verrassende en innovatieve ideeën voor het bedrijf. Een ervaringsgerichte aanpak die voor alle betrokkenen iets oplevert! Lees meer op www.t-reizen.info