IMG_0958 - Copy.jpg
 
 

Werkwijze

MISSIE EN VISIE

Het T+HUIS is een social design organisatie; we passen design denken toe op educatieve en maatschappelijke vraagstukken. Tijdens ons design proces werken we altijd in teamverband, dat wordt ook wel co-creatie genoemd. Dit betekent dat alle belanghebbenden van het project gedurende het gehele proces samen nadenken over nieuwe kansen en oplossingen. Nieuwe ideeën worden onmiddellijk in hun context geplaatst en gevalideerd met eind-gebruikers.

Kinderen en studenten staan centraal binnen onze organisatie. Het T+HUIS creëert een veilige en creatieve leeromgeving waarbinnen nieuwe dingen kunnen worden uitgeprobeerd. Zo groeien kinderen, studenten en medewerkers vanuit hun eigen kracht en mogelijkheden.

 

LEERGEMEENSCHAP

Het T+HUIS is een organische en lerende organisatie; een organisatie die voortdurend in proces is met zijn omgeving en constant blijft ontwikkelen en innoveren. De maatschappij veranderd en het T+HUIS ontwikkelt mee met de wijk.

In het T+HUIS maken we gebruik van de methode ‘social design’. Deze methode wordt binnen creatieve disciplines ingezet om te komen tot oplossingen met maatschappelijke relevantie. Centraal binnen deze methode staat de samenwerking met alle belanghebbenden binnen een project, niet alleen overleggen en vergaderen, maar echt samen aan de slag gaan. Op die manier krijgen de perspectieven van alle belanghebbenden een plekje in het project en de oplossing die wordt ontworpen.

 

GOED OPGROEIKLIMAAT IN DE WIJK

Samen met onze wijkpartners werken we op enthousiaste wijze aan een kansrijk opgroeiklimaat gericht op brede kindontwikkeling. Intentie is de omgangsvormen tussen kinderen onderling en tussen kinderen en volwassen te verbeteren. Samenwerken is een actief proces. Samen met partners, vrijwilligers, ouders en kinderen zoeken we naar een werkwijze die het gewenste resultaat oplevert.

stagiarejopie.jpg

 

team

DESIGN TEAM

Met ons multidisciplinaire team geloven wij in design als katalysator voor verandering. Samen met een bevlogen team van freelancers, stagiaires en vrijwilligers passen we design denken toe in de sociale sector om zo innovatieve en creatieve projecten op te zetten. Dit doen we nooit alleen, we werken vanuit de gebruiker en met de gebruiker aan krachtige en passende oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.

 

BESTUUR

Het bestuur vormt een essentieel onderdeel van ons team; zij ondersteunen ons met hun jarenlange ervaring in verschillende vakgebieden. Onderwijs, welzijn en bedrijfsleven zijn vertegenwoordigd binnen ons bestuur en dus binnen onze organisatie. Op het gebied van coaching, netwerk en visie spelen zij een belangrijke rol in het waarborgen van de kwaliteit en het verzekeren van een duurzame toekomst voor het T+HUIS.

De volgende bestuursleden vormen ons bestuur:

  • Albert Kivits, Directeur bestuurder de Bibliotheek Eindhoven

  • Pieter van Nuenen, Global Marketing and Communication Leader

  • Robert van der Velde, Directeur Spilcentrum Grasland/ Waterrijk, basisschool ’t Slingertouw

De bestuursleden ontvangen geen financiële vergoeding voor hun werkzaamheden.

 

STAGIAIRES

Studenten vormen een belangrijk onderdeel van ons team. Voor studenten biedt het T+HUIS een creatieve plek waar ze hun kennis in praktijk kunnen brengen en kunnen leren door te doen. We geven hen vrijheid en verantwoordelijkheid, dit brengt energie om alles uit je stage te halen.

Stagiaires van veel verschillende disciplines, opleidingen en opleidingsniveaus lopen stage bij het T+HUIS.

 

Kinderen

Kinderen zijn niet alleen onze doelgroep , want zij zijn immers de experts wat betreft hun eigen situatie. Iedere groep kinderen heeft andere behoeftes, wensen en kwaliteiten, afhankelijk van hun interesses, motivatie en sociaal culturele leefomgeving. Door dit als uitgangspunt te nemen voor ons onderzoeksproces creëren we educatieve programma’s gebaseerd op nieuwsgierigheid van kinderen, in plaats van een vooraf bepaalde strategie over educatie.

discokopie.jpg

 

Impact

T+HUIS gebruikt storytelling om haar impact in beeld te brengen. Aan de hand van deze verhalen meten wij onze resultaten en bepalen wij onze toekomst strategie.

IMG_9808.jpg


bestuursverslag 2017

Ieder jaar maken wij een bestuursverslag met daarin de resultaten en impact van onze werkzaamheden. Dit inhoudelijke verslag wordt aangevuld met een financiële jaarrekening.