ons T+HUIS living lab
in Oud Woensel

 

In 2006 opende T+HUIS in de wijk Oud Woensel (ehv) haar deuren. In Oud Woensel zijn we een Living Lab: een plek waar we mensen empoweren om talenten en vaardigheden te ontwikkelen. We streven naar kansengelijkheid en talentontwikkeling om het toekomstperspectief van kinderen te vergroten.

Dat doen we door een veilige veilige en creatieve leeromgeving te creëeren waarbinnen nieuwe dingen kunnen worden uitgeprobeerd. Zo groeien kinderen, studenten en medewerkers vanuit hun eigen kracht en mogelijkheden. T+HUIS is een organische en lerende organisatie; een organisatie die voortdurend in proces is met zijn omgeving en constant blijft ontwikkelen en innoveren. De maatschappij veranderd en het T+HUIS ontwikkelt mee met de wijk.

Samen met onze wijkpartners werken we op enthousiaste wijze aan een kansrijk opgroeiklimaat gericht op brede kindontwikkeling. Intentie is de omgangsvormen tussen kinderen onderling en tussen kinderen en volwassen te verbeteren. Samenwerken is een actief proces. Samen met partners, vrijwilligers, ouders en kinderen zoeken we naar een werkwijze die het gewenste resultaat oplevert.

De wijk Oud Woensel wordt gekenmerkt door diversiteit. De wijk huisvest een groot aantal verschillende nationaliteiten en generaties. De wijk bevindt zich in een proces van herstructurering, een proces van vernieuwing en verandering. Dit betekent dat ook de gemeenschap en de sociale samenhang verandert. T+HUIS blijft een vast en vertrouwd gezicht voor alle buurtbewoners. Samen met alle netwerkpartners werkt T+HUIS aan een goed en veilig opgroeiklimaat in de buurt.