Wij brengen ontwerp- en innovatiekracht naar lokale contexten;

de kracht van de mens in de gemeenschap staat centraal. We werken samen met en in opdracht van overheid, bedrijfsleven, welzijns-organisaties, woningcorporaties en onderwijsinstellingen. Dat doen we vanuit onze drie werkkamers;

 
 
 

De wijkkamer is er voor iedereen. We werken aan leefbaarheid, sociale samenhang en participatie in kwetsbare wijken.

Zonder taal(kamer) zijn we nergens. Samen werken aan een welbespraakte basis voor ieder kind: daar kun je op bouwen!

Vanuit de innovatiekamer werken we in opdracht
en samenwerking aan de maatschappij: vragen die er écht toe doen.