Kinder programma’s

Het T+HUIS ontwerpt educatieve programma’s voor basisschool kinderen tussen 4 en 12 jaar. De programma’s ondersteunen kinderen in het ontwikkelen van hun sociale vaardigheden, samenwerking, creativiteit en het ontdekken van hun identiteit. De programma’s lopen gemiddeld gedurende een periode van 5 weken en worden ontworpen voor een specifieke leeftijdsgroep. Iedere groep kinderen heeft andere behoeftes, wensen en kwaliteiten, afhankelijk van hun interesses, motivatie en sociaal culturele leefomgeving. Dit creëert educatieve programma’s gebaseerd op nieuwsgierigheid van kinderen, in plaats van een vooraf bepaalde strategie over educatie. De activiteiten vinden altijd plaats op een veilige locatie, zodat kinderen zichzelf kunnen zijn.