Vrijwilligers

In 2013 heeft het T+HUIS het initiatief genomen om lokale belanghebbenden samen te brengen om nieuwe kansen voor de vrijwilligers in Oud Woensel te identificeren. Met het design proces als leidraad hebben we inzicht gekregen in de bestaande situatie in Oud Woensel. Interviews en workshops met vrijwilligers en organisaties hebben geleid tot een beeld van de behoefte en beleving van het vrijwilligerswerk in Oud Woensel. Hieruit hebben we vijf focusgebieden kunnen formuleren waar we samen met vrijwilligers en professionals invulling aan hebben gegeven. Het doel is dat vooral vrijwilligers zelf aan de slag gaan met de inzichten en deze eventueel met hulp van professionals kunnen gebruiken om het vrijwilligerswerk nog leuker, meer verbonden en actiever te maken. Het project heeft inmiddels geresulteerd in meerdere jamsessies georganiseerd door vrijwilligers en meer laagdrempelig en informele ontmoetingsmomenten tussen vrijwilligers.