T+LAB

Project T+LAB is een samenwerking tussen de Gemeente Helmond, de LEVgroep en het T+HUIS. Het T+HUIS is gevraagd om een co-creatief proces te faciliteren om een duurzaam wijksysteem voor Helmond West te ontwikkelen. Het project heeft als doel om de behoefte van de wijk zichtbaar te maken, en te kijken hoe we de impact op het leven van de kinderen in de wijk kunnen vergroten.

De wijk Helmond West bestaat uit veel verschillende stakeholders die niet optimaal gebruik maken van elkaars kracht en faciliteiten. Samen met onze partners en de kinderen uit de wijk hebben we de relevante stakeholders geidentificeerd, en de bestaande situatie en structuur in de wijk in kaart gebracht. Deze lokale expertise hebben we vertaald in een concept dat inspeeld op de behoefte van de kinderen, de buurtbewoners en de professionals. Dit heeft geresulteerd in een gezamenlijke en gedragen visie voor de toekomst van Helmond West en de oprichting van een pilot programma dat invulling moet geven aan de focusgrbieden. Project T+LAB werkt vanuit een living lab locatie in de wijk, en wordt gecoordineert door een netwerk van stakeholders en professionals uit de wijk.