Het Wijkproces

Iedere wijk is uniek in zijn sociale, economische en fysieke kwaliteiten en behoeften. Bewoners hebben verschillende wensen en verschillende mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan de gemeenschap. Dit betekend dat een T+HUIS moeten worden aangepast aan de specifieke behoefte en kwaliteiten van de nieuwe wijk, en niet gekopieerd kan worden uit een andere wijk. Samen met lokale belanghebbenden geven we vorm aan de T+HUIS elementen: de living lab locatie, het netwerk, de design elementen en de educatieve programma’s. We gebruiken een uniek design proces om deze co-creatieve aanpak te faciliteren, waaronder verschillende workshops om mensen te verbinden en gezamenlijk te laten ontwerpen.

Als eerste moeten we een beeld vormen van de bestaande situatie, hiervoor zoeken we input van de doelgroep en de experts om de doelgroep heen. Na een collaboratieve analyse en synthese, co-creeeren we een relevant systeem rondom de gekozen doelgroep. We werken met een lokaal projectteam aan de vormgeving en implementatie van dit systeem aan de hand van onze design tools, methodes en ervaring in het werkveld.