Dynamisch Hekwerk project

Oud Woensel bevindt zich in een tijd van herstructurering, huizen worden in fasen afgebroken en heropgebouwd. Dit betekend dat veel bewoners tijdelijk ergens anders worden gehuisvest. Dit heeft een grote impact op de structuur en sociale cohesie van de wijk. Om in te kunnen spelen op dit proces en een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in de wijk heeft het T+HUIS het ‘dynamisch hekwerk’ project geinititeerd, in samenwerking met woningcorporatie Domein en een ontwerpster uit Eindhoven, Petra Hekkenberg.

Het ‘Dynamisch Hekwerk project’ verbind buurtbewoners, organisaties en kinderen doordat zij een bijdrage leveren aan het vormgeven van het bouwhek. We hebben workshops georganiseerd voor medewerkers van Domein en Rabobank, waarbij zij logo’s en beelden in het doek van het hek hebben geborduurd. Met de kinderen uit de wijk hebben we vogelhuisjes gebouwd en versierd met tegeltjes en sleutels uit de gesloopte huizen. Met de senioren uit de wijk hebben we een ‘wild-brei’ evenement georganiseerd waar een bijzondere vlindertuin op het hek uit is ontstaan. De Boei Kunst heeft een serie houten vogels voor het hek ontworpen en clienten van Novadic Kentron hebben grafitti gedichten gedichten gemaakt. We hopen dat ‘Hekpark Oud Woensel’ nog lang voor een positief beeld in de wijk zorgt.