Bennekel

In de Bennekel, een wijk in Eindhoven, heeft het T+HUIS een co-creatief wijkproces gefaciliteerd. Met dit proces hebben we de wensen en behoeften van de kinderen in de wijk in kaart gebracht. Denk hierbij aan de wensen op het gebied van educatieve programma’s, vrijetijdsbesteding en faciliteiten. Het proces omvat een serie workshops, contextual onderzoek, analyse sessies, en discussie en brainstormsessies om het uiteindelijke ontwerp vorm te geven. Het proces heeft geresulteerd in een adviesdocument voor de wijk met daarin ideeen voor nieuwe samenwerkingen en een optimaler gebruik van de bestaande faciliteiten. De volgende belanghebbenden waren betrokken tijdens dit proces: de buurtinfowinkel, de basisschool, de welzijnsorganisatie, de woningcorporatie, ouders, vrijwilligers en kinderen.