Team

Het T+HUIS team bestaat uit een groep jonge ontwerpers, ondersteund door stagiaires uit veel verschillende sociale en culturele disciplines. De ontwerpers hebben verschillende creatieve achtergronden, maar hebben allemaal ervaring in het maatschappelijke werkveld. De studenten komen van verschillende studierichtingen: sociaal-maatschappelijk werk, sociaal cultureel werk, management, communicatie, creatieve studies, administratie, etc. De combinatie van ontwerpers + sociale opleidingen resulteert in onze expertise social design. In ieder project werken we samen met belanghebbenden van het project: organisaties, professionals, vrijwilligers, kinderen, buurtbewoners. Dit geeft het T+HUIS team een erg dynamisch karakters, iets waar we vaak naar refereren als de ‘formule’ waarin we werken. De samenwerking met studenten en kinderen zorgt er voor dat onze aanpak altijd leer-gericht is.